Taal: 

Catalogusreglement
Voor het laatst bijgewerkt op 1 januari 2004

1. Catalogusreglement

1. Algemeen

De catalogus "Orthodox Christendom.com" is een onafhankelijk project van het portaal "Russische Opstanding" en wordt onderhouden door een met dit doel gekozen team van redacteurs. De administratie van de catalogus heeft de uitsluitende beschikking over het opstellen van de regelgeving betreffende het functioneren van de catalogus, alsook de beslissing welke links in de catalogus worden opgenomen en welke worden geweigerd.

2. Verwerking van nieuwe links voor de catalogus

De catalogus is gebaseerd op het principe van preventieve censuur. Elke aanvraag om een link toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen wordt in een wachtrij geplaatst en kunnen worden geaccepteerd, afgewezen of bewerkt zonder opgaaf van redenen. De redactie van de catalogus is niet verplicht de auteurs van enige aanleiding tot afwijzing in kennis te stellen.

Het verwerken van een aanmelding duurt gewoonlijk enige uren tot een week, afhankelijk van hoe druk de redacteur van de corresponderende categorie in de catalogus het heeft, alsmede van het aantal voordien aangemelde links in de wachtrij.

Links worden toegevoegd in de catalogus:

 • door de auteurs van websites zelf via een aanmelding (die in de wachtrij komt voor keuring door de redactie);
 • door de redactie op aanraden van bezoekers van de catalogus;
 • door de redactie op basis van automatische zoekopdrachten naar nieuwe Orthodoxe pagina's op het Internet.

Het rubriceren van links in de catalogus wordt door de redactie verricht. Elke pagina kan in maximaal 5 categorieën worden ondergebracht. De criteria die bij dit rubriceren worden gehanteerd zijn uitsluitend aan de redactie voorbehouden. Als de auteur van een pagina van mening is dat de voor de inhoud van deze pagina corresponderende categorie ontbreekt, kan hij/zij bij de redactie een aanvraag indienen om de rubricering aan te passen.

De catalogus bevat een automatisch systeem dat naziet of gelijkluidende webadressen (URL's) in de bestanden voorkomen. Naam en inhoud van de betreffende pagina's doen er hier niet toe! Met andere woorden, u kunt niet een nieuwe pagina aanmelden met, bijvoorbeeld, het webadres http://www.hram.orthodoxy.ru/new.htm, als de catalogus reeds een link bevat naar de pagina http://www.hram.orthodoxy.ru/old.htm. Indien u desalniettemin een link wilt aanmelden naar een pagina met een gelijkluidend webadres maar met een andere inhoud, doet u er goed aan om deze in een eigen directory te plaatsen. Bovenstaand voorbeeld zou er dan als volgt uit kunnen gaan zien: http://www.hram.orthodoxy.ru/new/.

3. Bijwerking van de omschrijving van een link

Na het aanmelden van een link ontvangt de afzender per e-mail een registratienummer en een wachtwoord. Hiermee kan de auteur op elk gewenst moment via het online formulier een aanvraag bij de redactie indienen om de omschrijving van de betreffende link te herformuleren.

De keuringsprocedure van nieuwe omschrijvingen is dezelfde als die voor het aanmelden van nieuwe links voor de catalogus.

De redactie van de catalogus behoudt het recht aan zichzelf om omschrijvingen, oud of nieuw, aan te passen. Klachten over zulke aanpassingen worden genegeerd. De administratie behoudt tevens het recht aan zichzelf om elke aanvraag tot verwijdering van een link uit de catalogus af te wijzen.

4. Rating van websites

Alle websites die in de catalogus zijn vertegenwoordigd door een link mogen deelnemen aan onze rating. Het ratingssysteem is niet volmaakt en maakt geen aanspraak op een correcte weergave van populariteit of bezoekersaantal van welke Orthodoxe pagina dan ook. Om aan de rating mee te doen dient u één van onze banners te plaatsen op één of meer pagina's van uw website. De site verschijnt vanzelf in de "Top"-lijst van de catalogus als gedurende 7 dagen na plaatsing tenminste één bezoeker erop klikt. De uiteindelijke rating wordt bepaald door het aantal muisklikken in de loop van de laatste 7 etmalen, zowel vanuit de catalogus naar uw website als andersom, via de banner.

Het is strict verboden om op welke wijze dan ook de rating van een website kunstmatig op te schroeven, zoals het opvoeren van de teller door veelvuldig klikken in de catalogus op uw link, of op onze banner(s) op uw website, vanuit verschillende IP-adressen. Alle IP-adressen van waaruit via banners wordt geklikt van en naar de catalogus, worden geregistreerd en een week lang bewaard in een log-file. Zo nodig kunnen tegenmaatregelen plaatsvinden, zoals het op nul zetten van de teller, uitsluiting van de link uit het ratingssysteem en, in geval van herhaaldelijk overtreden, uitsluiting van de link uit de catalogus zelf.

De banner van de catalogus mag geplaatst worden op elk gewenst aantal pagina's van uw website. Ook mogen meerdere banners op één pagina voorkomen. Het is echter niet toegestaan om de code van de banner met registratienummer en al over te plaatsen naar een andere website (behalve in dat geval waar die andere website eveneens in de catalogus staat en hij een vast onderdeel uitmaakt van de eerstgenoemde site, bijvoorbeeld in de vorm van een onderafdeling of een Parent Site).

In plaats van een plaatje (de banner-"knop") mag de link naar de catalogus ook in tekstvorm worden geplaatst, met inbegrip van de code ?from=registratienummer. Een muisklik op zo'n link is gelijkwaarding als een muisklik op een banner.

5. Redenen om links te weigeren of uit de catalogus te verwijderen

Aanmeldingen van nieuwe links en bijwerkingen van omschrijvingen van links in de catalogus kunnen door de redactie worden geweigerd zonder opgaaf van redenen. Gezien het feit dat teneur, opmaak en inhoud van websites mettertijd kan veranderen en dat de regels van de catalogus kunnen worden bijgesteld, is de redactie te allen tijde gerechtigd de deelname van elke link in de catalogus te herzien, te onderbreken of te beëindigen. Hernieuwde aanmeldingen kunnen door de redactie worden geweigerd en reeds aanwezige links uit de catalogus worden verwijderd in geval de pagina in kwestie:

 • geen enkele betrekking heeft op het Orthodox Christendom;
 • betrekking heeft op een niet-Orthodoxe geloofsrichting;
 • betrekking heeft op afgesplitste en niet-canonieke "orthodoxe kerken" en groeperingen;
 • betrekking heeft op "algemeen-Christelijke", "oecumenische", "inter-confessionele", "vernieuwende" onderwerpen.
 • religieuze en mystieke bronnen bevat van niet-Christelijke, occulte, heidense aard;
 • oproept tot een schisma of bronnen bevat die reeds bestaande schisma's trachten te bevorderen;
 • bronnen bevat die de Christelijke zeden aanvechten;
 • links bevat naar ketterse, anti-Christelijke of anti-kerkelijke bronnen op het Internet;
 • chatroom(s) en/of pagina('s) bevat voor besloten kring;
 • nog in aanmaak is;
 • een groot aantal fouten of "dode" links bevat of in een provocerende stijl geschreven is;
 • ontoegankelijk is op het moment van aanmelding/keuring;
 • niet meer bestaat of een nieuw webadres (URL) heeft waarvan noch bezoekers, noch de redactie van de catalogus op de hoogte zijn gesteld.

6. Besluit

Wij wijzen de website-auteurs ten overvloede op het feit dat wij geen klachten afhandelen naar aanleiding van het niet opnemen van nieuwe links in de catalogus. We maken geen aanspraak op een perfect onderscheid tussen "Orthodoxe" en "Niet-Orthodoxe" pagina's en zijn ons terdege bewust van eventuele vergissingen en subjectieve interpretaties bij de keuring. Wij realiseren ons echter ook dat elke catalogus wel elementen van subjectieve aard móet bevatten en doen ons uiterste best om te zorgen dat alle aanmeldingen naar geweten zo objectief mogelijk worden gewikt en gewogen, in moeilijke gevallen zelfs met behulp van de voltallige redactie en van priesters die zich hiertoe beschikbaar hebben gesteld.

Broeders en zusters! U wordt verzocht ons op de hoogte te stellen van nieuwe Orthodoxe websites, wijzigingen van webadressen en onjuistheden in onze catalogus.
Link toevoegen aan catalogus | Login | Catalogusreglement | Rating | Zoeken | Geavanceerd zoeken | Onze partners | Rubricator
Taal:   Русский  English  Românã  Српски  Ελληνικά  Français  Deutsch  Български  Polski  Español  Italiano  Georgian  Český  Nederlands  Português  Svenska  Suomi  Japanese  Shqip  Norsk  Latviešu
Яндекс цитирования liveinternet.ru: показано число просмотров за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня

(C) 2001-2021, Orthodox Christendom (design, programmering, technische hulp).   Uw reacties